Ga naar de inhoud

Woonrijpmaken

Opdrachtgevers huren HSO in voor advies bij Woonrijpmaken. Deze projecten vragen enerzijds om zorgvuldig civieltechnisch werk en anderzijds om goede communicatie tussen opdrachtgever, diverse bouwdisciplines, nutsbedrijven en het ontwerpbureau.

Het civieltechnische traject van Woonrijpmaken betreft:

  1. CAD-tekenen;
  2. Ontwerp, bestek,
  3. kostenraming;
  4. Adviseren in de bovengrondse inrichting (o.a. infrastructuur, landschapsinrichting, klimaatadapatie);
  5. Plannen en coördineren van de bouwprocessen;
  6. Begeleiding van projecten.
 

Bij het Woonrijpmaken is het belangrijk dat bewoners en bedrijven hun nieuwe percelen voor het uitreiken van de sleutel goed kunnen bereiken. De adviseurs van HSO zijn ervaren in het begeleiden van deze processen, die veelal onder grote tijdsdruk en op een kostenefficiënte manier moeten verlopen.

Bouwrijpmaken

Ons bureau adviseert in het vertalen van een stedenbouwkundig idee voor een nieuwe weg, een wijk of een bedrijventerrein naar een civieltechnisch plan...

Lees verder

Woonrijpmaken

Opdrachtgevers huren HSO in voor advies bij Woonrijpmaken...

Lees verder

Reconstructie

Bij reconstructie en onderhoud is HSO partner in de civieltechnische werkvoorbereiding van de reconstructie van een weg, een wijk of een bedrijventerrein...

Lees verder

Rioleringen

Het civieltechnische proces van aanleg en onderhoud van rioleringen is steeds gecompliceerder. De benutting van grond door nutsbedrijven neemt toe...

Lees verder

© 2019
HSO Civieltechnisch Bureau

Disclaimer    |    Bouw: Brand Refresh

Adresgegevens

Hogeweg 190
3815 LZ Amersfoort

Contact

hso@hso-civiel.nl
(033) – 470 06 23

 
© 2022
HSO Civieltechnisch Bureau

Disclaimer    |    Bouw: Brand Refresh

Adresgegevens

De Wel 34c
3871 MV Hoevelaken

Contact

hso@hso-civiel.nl
(033) – 470 06 23

 

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes