Ga naar de inhoud

werkvelden

Opdrachtgevers huren HSO in voor begeleiding en advies bij een compleet project of voor advisering bij een onderdeel van een project. Geografisch concentreren wij ons op de regio’s Utrecht en Gelderland, met uitvalsbasis Amersfoort.

Projectbegeleiding- en advisering vereisen een professionele beheersing van alle elementen van de civiele techniek:

  1. CAD-tekenen;
  2. Schrijven van bestekken, gebruikmakend van de RAW-systematiek;
  3. Maken van civieltechnische kostenramingen;
  4. Participeren in bouwteams;
  5. Opstellen van plannen voor Veiligheid & Gezondheid;
  6. Tekeningen voor fasering, omleidingen en bebording bij uitvoering en na afronding van een project;
  7. Implementeren van oplossingen voor klimaatadaptatie en voorkomen van hittestress;
  8. Projectbegeleiding;
  9. Begeleiden van aanbestedingen.

Communicatie en coördinatie bij projecten:

Bij civieltechnische projecten zijn vrijwel altijd een flink aantal partijen betrokken. HSO draagt zorg voor goede communicatie tussen betrokken partijen, zoals nutsbedrijven, bewoners, aannemers en uiteraard opdrachtgevers. Wij geloven dat zorgvuldige communicatie en heldere coördinatie van toenemend belang zijn in de civiele techniek.

Bouwrijpmaken

Ons bureau adviseert in het vertalen van een stedenbouwkundig idee voor een nieuwe weg, een wijk of een bedrijventerrein naar een civieltechnisch plan...

Lees verder

Woonrijpmaken

Opdrachtgevers huren HSO in voor advies bij Woonrijpmaken...

Lees verder

Reconstructie

Bij reconstructie en onderhoud is HSO partner in de civieltechnische werkvoorbereiding van de reconstructie van een weg, een wijk of een bedrijventerrein...

Lees verder

Rioleringen

Het civieltechnische proces van aanleg en onderhoud van rioleringen is steeds gecompliceerder. De benutting van grond door nutsbedrijven neemt toe...

Lees verder

© 2022
HSO Civieltechnisch Bureau

Disclaimer    |    Bouw: Brand Refresh

Adresgegevens

De Wel 34c
3871 MV Hoevelaken

Contact

hso@hso-civiel.nl
(033) – 470 06 23

 
© 2019
HSO Civieltechnisch Bureau

Disclaimer    |    Bouw: Brand Refresh

Adresgegevens

Hogeweg 190
3815 LZ Amersfoort

Contact

hso@hso-civiel.nl
(033) – 470 06 23

 

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes