Ga naar de inhoud

Bouwrijpmaken

Ons bureau adviseert in het vertalen van een stedenbouwkundig idee voor een nieuwe weg, een wijk of een bedrijventerrein naar een civieltechnisch plan. In overleg met de opdrachtgever volgen we steeds de meest economische koers.

HSO beheerst het gehele adviestraject dat bij Bouwrijpmaken hoort:

  1. Onderzoeken van bouwgrond;
  2. Het onderzoeken van de bouwgrond is de basis van het Bouwrijpmaken. Dit onderzoek beslaat een stevig terrein:
   a. Grondverkenning naar vervuiling (conform het Bodembesluit)
   b. Ligging van de ondergrondse infrastructuur
   c. Eventueel uitvoeren van een k-waarde onderzoek (waterdoorlatendheid bij infiltratie)
   d. Onderzoek van de grondwaterstand en eventueel grondwaterstromen
  3. Maken van een matenplan;
  4. Ontwerp, bestek en kostenraming;
  5. Plannen van bouwprocessen en onderdelen van bouwprocessen;
  6. Adviseren in keuzes over soort en dimensionering van riolering, afkoppelen en infiltratie van regenwater;
  7. Adviseren in keuzes over locaties van (een gedeelte van) de wegverharding in de vorm van een bouwweg, met oog op eventuele permanente fundering of elementverharding als rijbaan;
  8. Begeleiding van projecten.
Bouwrijpmaken

Ons bureau adviseert in het vertalen van een stedenbouwkundig idee voor een nieuwe weg, een wijk of een bedrijventerrein naar een civieltechnisch plan...

Lees verder

Woonrijpmaken

Opdrachtgevers huren HSO in voor advies bij Woonrijpmaken...

Lees verder

Reconstructie

Bij reconstructie en onderhoud is HSO partner in de civieltechnische werkvoorbereiding van de reconstructie van een weg, een wijk of een bedrijventerrein...

Lees verder

Rioleringen

Het civieltechnische proces van aanleg en onderhoud van rioleringen is steeds gecompliceerder. De benutting van grond door nutsbedrijven neemt toe...

Lees verder

© 2019
HSO Civieltechnisch Bureau

Disclaimer    |    Bouw: Brand Refresh

Adresgegevens

Hogeweg 190
3815 LZ Amersfoort

Contact

hso@hso-civiel.nl
(033) – 470 06 23

 
© 2022
HSO Civieltechnisch Bureau

Disclaimer    |    Bouw: Brand Refresh

Adresgegevens

De Wel 34c
3871 MV Hoevelaken

Contact

hso@hso-civiel.nl
(033) – 470 06 23

 

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes