Ga naar de inhoud

Disclaimer

 

HSO Website Overeenkomst

De HSO website is een online informatie service ontwikkeld door HSO, de onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn hierbij van toepassing. Door de website te openen en te gebruiken accepteert u de inhoud van de disclaimer en komt u overeen gebonden te zijn door deze diclaimer. De disclaimer kan op elk tijdstip gewijzigd worden.

U komt hierbij overeen dat uw houding en gedrag op deze website in overeenstemming zullen zijn met hetgeen verwacht kan worden van een verantwoorde en zorgvuldige internetgebruiker. U kunt de website of de daarop verstrekte gegevens bijvoorbeeld niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die strijdig zijn met de wet, de openbare orde of het algemeen fatsoen. De volgende handelingen en/of gedragingen zijn met name niet toegestaan: (a) schending van enige rechten (van intellectuele eigendom) van derden; (b) doen van schadelijke, onwettige of misleidende verklaringen; (c) verspreiding van materialen die bij de materialen die bij de wet verboden zijn; en/of (d) omzeiling of verwijdering van de beveiliging van de website. Bovendien is elk gebruik van deze website dat (a) het gebruik door andere internetgebruikers kan hinderen, (b) de werking van deze website in gevaar kan brengen, en/of (c) van invloed kan zijn op de op of via deze website verstrekte gegevens, niet toegestaan.

Indien u de bepalingen van deze paragraaf schendt, eindigt uw autorisatie om gebruik te maken van deze website en moet u onmiddellijk alle gedownloade of uitgeprinte kopieën en/of fragmenten van deze website vernietigen (inclusief de op de website verstrekte gegevens).

Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. De Nederlandse rechtbank is uitsluitend bevoegd om eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze disclaimer te beslechten. ​

© 2019
HSO Civieltechnisch Bureau

Disclaimer    |    Bouw: Brand Refresh

Adresgegevens

Hogeweg 190
3815 LZ Amersfoort

Contact

hso@hso-civiel.nl
(033) – 470 06 23

 
© 2022
HSO Civieltechnisch Bureau

Disclaimer    |    Bouw: Brand Refresh

Adresgegevens

De Wel 34c
3871 MV Hoevelaken

Contact

hso@hso-civiel.nl
(033) – 470 06 23

 

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes